{slider=01. Akte Perusahaan} Notaris Dradjat Darmadji, S.H, Tanggal : 10 Maret 2004, No.91{/slider}

{slider=02. Pengesahan Kehakiman}C-08704 HT .01.01.TH.2004, Tanggal : 12 April 2004{/slider}

{slider=03. Surat Keterangan Domisili}No.51 /1.824/2004, Tanggal : 16 Maret 2004{/slider}

{slider=04. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)}No.00344/13-1.824.51, Tanggal : 13 April 2004{/slider}

{slider=05. Surat Izin Usaha industri}No.531/66-BPPT/IUI/XI/2009, Tanggal : 25 Novenber 2009{/slider}

{slider=06. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)}No.0904.1.51.20340 Tanggal : 19 April 2004{/slider}

{slider=07. Surat Keterangan Terdaftar}No.PEM-1016/WPJ0.2/KP/0203/2004, Tanggal : 19 Maret 2004 {/slider}

{slider=08. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak}No.PEM-320/WPJ.20/KP.0203/2004, Tanggal : 28 Juli 2004{/slider}

{slider=09. Surat Angka Pengenal Importir (API-U)}No.090408821, Tanggal : 14 April 2005 {/slider}

{slider=10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)}No.02.333.542.5-002.000, Tanggal : 19 Maret 2004 {/slider}